Museum - კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ვახტანტ VI

ანოტაცია:

ნახევარი ბისტი. სპილენძი. ვახტანგ VI (1703-1714 წწ.). თბილისი. 

წონა: 9,12 გრ.

ზომა: 26 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი:
პერიოდი: XVIII საუკუნე