https://www.traditionrolex.com/9https://www.traditionrolex.com/9https://www.traditionrolex.com/9 ?> https://www.traditionrolex.com/9
Museum - კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ფრესკის ღიმილი

ანოტაცია:

ლადო გუდიაშვილი

ქაღალდი, გუაში

37X24

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1955 წელი

ახალი თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია


https://www.traditionrolex.com/9