ადამიანის გამოსახულება საქართველოს უძველესი ხანის პლასტიკაში (ნეოლითის ხანიდან ადრეფეოდალურ ხანამდე)

წელი: 2022
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

წიგნში განხილულია წინაქრისტიანული და ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს მცირე და მონუმენტური ქანდაკების ნიმუშები.შეძლებისდაგვარად დადგენილია ის რთული გზა, რომელიც განვლო ადამიანის მხატვრულმა სახემ ქვემო ქართლის ნეოლითის თიხის ნაძერწი ქალის ფიგურებიდან ადრეფეოდალურ საკულტო მემორიალური ძეგლების რელიეფურ გამოსახულებამდე და საფასადო მონუმენტურ პორტრეტამდე.  

დოკუმენტი: _ჯავახიშვილი-ადამიანის_გამოსახულება_საქართველოს_უძველესი_ხანის_პლასტიკაში.pdf