სტატია: მარგო ლორთქიფანიძე - გლიპტიკის შესწავლის ფუძემდებელი საქართველოში

წელი: 2021
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

მარგო (მარგარიტა) ლორთქიფანიძის სახელს უკავშირდება საქართველოში გლიპტიკური მეცნიერების ჩამოყალიბება და განვითარება; ის სრულიად სამართლიანად ითვლება ამ საკმაოდ რთული მეცნიერული დარგის ფუძემდებლად. მარგო ლორთქიფანიძე მეცნიერთა იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა საქართველოში მეოცე საუკუნის შუახანებიდან არქეოლოგიური კვლევა-ძიების აღორძინებასა და წინსვლაში, განხორციელებული, ძირითადად, მცხეთის არქეოლოგიური გათხრებითა და დიდი აღმოჩენებით.

დოკუმენტი: სტატია: მარგო ლორთქიფანიძე - გლიპტიკის შესწავლის ფუძემდებელი საქართველოში.