სტატია: განათლება და თანამშრომლობა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (2005-2020)

წელი: 2020
პუბლიკაციის ტიპი: საგანმანათლებლო/პოპულარული
აღწერა:

განათლება > მიხეილ წერეთელი

 

ამ ღონისძიებებმა მსმენელთა დიდი პოპულარობა მოიპოვა – მუზეუმი მართლაც რომ შეხვედრისა და შემეცნების ადგილი გახდა, სადაც საუბრობდნენ ხელოვნებაზე, ადამიანის ევოლუციაზე, ასტროფიზიკასა თუ ისეთ რთულ ორგანოზე, როგორიც ტვინია.

 

დოკუმენტი: განათლება და თანამშრომლობა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (2005-2020)