იბერია-კოლხეთი #10

წელი: 2014
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის იბერია-კოლხეთის (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდისარქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი) მორიგი მე-10 ნომერი. ჟურნალში განხილულია ინფორმაცია უახლესი არქეოლოგიური აღმოჩენების შესახებ დაძველი საქართველოს ისტორია-არქეოლოგიის პრობლემური, სადისკუსიო საკითხები. მასში წარმოდგენილია შემდეგი სტატიები: არმაზციხე-ბაგინეთის არქეოლოგიურიკვლევის შესახებ; ქვემო გოსტიბეს სამაროვანი; პომპონიუს მელას ცნობები საქართველოს შესახებ (თარგმანი); სანათები; წინაქრისტიანული ხანის არქიტექტურის ძირითადიტენდენციები; თიხის სასმისების ერთი ჯგუფი კოლხეთიდან; ქუფური მონეტების განძი ხელვაჩაურიდან; სამთავროს სამაროვანზე მოპოვებული გემების კატალოგი;ფიჭვნარის #339 სამარხში მოპოვებული ჭურჭლის შიგთავსის პალინოლოგიური კვლევის შედეგები; გონის სამაროვანი და სხვ.

ჟურნალი შეგიძლიათ შეიძინოთ ეროვნული მუზეუმის წიგნების მაღაზიაში. ამასთანავე ჟურნალის სრული ვერსია განთავსებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებ გვერდზე: ჟურ.  იბერია-კოლხეთი #10, (pdf)

 

1. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 

2. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 


დოკუმენტი: ჟურ. იბერია-კოლხეთი #10, (pdf) მუზეუმის გამოცემა