იბერია კოლხეთი #7

წელი: 2011
პუბლიკაციის ტიპი: პერიოდიკა
აღწერა:

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის  იბერია-კოლხეთის (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი) მე–7 ნომერი

ჟურნალში განხილულია ინფორმაცია უახლესი არქეოლოგიური აღმოჩენების შესახებ და ძველი საქართველოს ისტორია-არქეოლოგიის პრობლემური, სადისკუსიო საკითხები.


იბერია კოლხეთი #7 (pdf) 

 

ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე