ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

Share

 

                         გენერალური დირექტორი - დავით ლორთქიფანიძე
                         გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე - ნიკა ახალბედაშვილი 
                         გენერალური დირექტორის მოადგილე - თეონა ჯაყელი