,,მარანი”

ანოტაცია:

ავტორი. კაკაბაძე

ზომები: 76x64x32 სმ.

მასალა: შამოტი 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: კერამიკა
პერიოდი: 1975 წელი

კერამიკა