კვირა დღე

ანოტაცია:

ალექსანდრე შევჩენკო (1883-1948) 

ფერმწერი, გრაფიკოსი 

მასალა: მუყაო, ზეთი

52X50.5  სმ

 

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1910-20-იანი წლები

მახლობელი საზღვარგარეთის ქვეყნების ხელოვნების კოლექცია