ს. რიხტერის პორტრეტი

ანოტაცია:

ქეთევან მაღალაშვილი

ტილო, ზეთი

130X114

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1941 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია