ავტოპორტრეტი

ანოტაცია:

დავით კაკაბაძე

ტილო, ზეთი

99X71

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1913 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია