ალაზნის ველი

ანოტაცია:

ელენე ახვლედიანი

ტილო, ზეთი

111X132

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1957 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია