ღვინის აღმართი

ანოტაცია:

ელენე ახვლედიანი

ტილო, ზეთი

90X118.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1938 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია