ჟირაფი

ანოტაცია:

ნიკო ფიროსმანაშვილი

მუშამბა, ზეთი

138X112

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი:

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია