წმ. გიორგი

ანოტაცია:

წმ. გიორგი

მაცხვარიშის ტაძარი, ზემო სვანეთი 

ხე, ცვილოვანი გრუნტი, ოქროს, ფერადი სმალტისა და ბუნებრივი ქვის კენჭები

25X17 სმ.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ფერწერული ხატები
პერიოდი: XII საუკუნეები

ფერწერული ხატები