გოგებაშვილი

ანოტაცია:

"გოგებაშვილი"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1944 წელი

ქანდაკება