ჩახრუხაძე

ანოტაცია:

"ჩახრუხაძე"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1945 წელი

ქანდაკება