ჩრდილოეთის ასული

ანოტაცია:

"ჩრდილოეთის ასული"

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1905 წელი

ქანდაკება