ბებერი ხე

ანოტაცია:

ბებერი ხე

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1895 წელი

გრაფიკა