გალაკტიონ ტაბიძის პორტრეტი

ანოტაცია:

გალაკტიონ ტაბიძის პორტრეტი

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: XX საუკუნე

გრაფიკა