კალმანი სილვა

ანოტაცია:

კალმანი სილვა

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1941 წელი

გრაფიკა