რიყე

ანოტაცია:

"რიყე"

 

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1975 წელი

გრაფიკა