ზამთრის ხეები

ანოტაცია:

"ზამთრის ხეები"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1939 წელი

გრაფიკა