ჰამლეტი

ანოტაცია:

ს. ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი კინოფილმისთვის "ჰამლეტი"

26 x 36 , ქაღალდი, გუაში

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1964 წელი

გრაფიკა