ოთარაანთ ქვრივი

ანოტაცია:

ი. გაბაშვილი

კოსტიუმის ესკიზი კინოფილმისთვის "ოთარაანთ ქვრივი"

54 x39,5, ქაღალდი, გუაში

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1958 წელი

გრაფიკა