საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის შენობა

ანოტაცია:

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის შენობა 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1925 წელი

კინო-ფოტო