უფლისციხე

ანოტაცია:

უფლისციხე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1925 წელი

კინო-ფოტო