მცხეთა. განძთსაცავი, ორი ჯვარი და ოქროს ბარძიმი.

ანოტაცია:

მცხეთა. განძთსაცავი, ორი ჯვარი და ოქროს ბარძიმი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო