ტიფლისი

ანოტაცია:

ტიფლისი, პავილიონი მუშტაიდში (ბუფეტი).

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო