თბილისური აბანო

ანოტაცია:

თბილისური აბანო 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო