ტაგრუცი

ანოტაცია:

ტადრუცი

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ეთნოგრაფია