სარკე

ანოტაცია:

სარკე

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XX საუკუნის დასაწყისი

ეთნოგრაფია