ყანწი

ანოტაცია:

ყანწი

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XX საუკუნის შუა ხანები

ეთნოგრაფია