ელიზარაშვილის ხანჯალი

ანოტაცია:

მასალა: ფოლადი, ძვალი, ხე, ტყავი, ოქროზარნიში.

ზომები: მთლიანი სიგრძე 54 სმ; პირის სიგრძე 38 სმ; სიგანე შუაწელზე 5 სმ.

წარმომავლობა: ქართული.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: 1852 წელი

ეთნოგრაფია