ხანუქის სასანთლე

ანოტაცია:

ფრაჟე,ჭედვა.

სიმაღლე 28,5 სმ, სიგანე 23 სმ              

ქართველი ებრაელების საკუთრება.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი

ეთნოგრაფია