დარბაზოვანი

ანოტაცია:

დარბაზოვანი

სოფელ ჭაჭკარიდან.

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XVII საუკუნე

ეთნოგრაფია