ნახევარიდრაქმა

ანოტაცია:

ნახევარიდრაქმა. ვერცხლი. კოლხეთი.

წ.1,38 გრ. ზ.10მ.მ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. IV-III საუკუნეები

ნუმიზმატიკა