რომის იმპერატორ ვალერიანეს აურეუსის მინაბაძი

ანოტაცია:

რომის იმპერატორ ვალერიანეს (253-260წ.წ.) აურეუსის მინაბაძი. ოქრო.

წ.3.51გრ. ზ.18 მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: III საუკუნე

ნუმიზმატიკა