ხარის ფიგურა – საკიდი

ანოტაცია:

ხარის ფიგურა – საკიდი 

ბრინჯაო

რაჭა. ღარი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. VII საუკუნის მიწურული - VI საუკუნე

არქეოლოგია