ცული

ანოტაცია:

ცული

ბრინჯაო

შიდა ქართლი. დირბი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. II ათასწლეულის მიწურული

არქეოლოგია