შუბისპირი

ანოტაცია:

შუბისპირი 

ბრინჯაო, ვერცხლი

ქვემო ქართლი. თრიალეთის #15 ყორღანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XVIII-XVII საუკუნეები

არქეოლოგია