კათხა

ანოტაცია:

კათხა

თიხა

ქვემო ქართლი. ბედენის #5 ყორღანი  

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის II ნახევარი

არქეოლოგია