კათხა

ანოტაცია:

კათხა

თიხა

შიდა ქართლი. ციხიაგორის ნამოსახლარი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის I ნახევარი

არქეოლოგია