საკინძები

ანოტაცია:

საკინძები

სპილენძი 

შიდა ქართლი. ურბნისის სამაროვანი; ქვემო ქართლი. ყაითმაზი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის I ნახევარი

არქეოლოგია