საპარადო ცული

ანოტაცია:

საპარადო ცული

ბრინჯაო

იმერეთი. საჩხერე

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის შუა ხანები

არქეოლოგია