ბაყაყის ანაბეჭდი დიატომიტზე

ანოტაცია:

ბაყაყის ანაბეჭდი დიატომიტზე.

ქისათიბი, ახალციხე.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლიოცენი, 5.3-3.6 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია