გოგირდის კრისტალები

ანოტაცია:

გოგირდის კრისტალები (S)

სამაჩაბლო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მეოთხეული

ბუნების ისტორია