მთის ბროლის დრუზა

ანოტაცია:

მთის ბროლის დრუზა

ყაზბეგი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მეოთხეული

ბუნების ისტორია