გიგანტური აფთარი

ანოტაცია:

გიგანტური აფთარი, Dinocrocuta gigantea

ქვედა ყბის ფრაგმენტი

 

უდაბნო, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა მიოცენი, 8-9 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია